دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مکانیک،بررسي ماشين هاي حرارتي

گزارش کاراموزي بررسي ماشين هاي حرارتي شامل(21 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين گزارش کاراموزي براي دانشجويان رشته هاي مرتبط کاربرد دارد و اميدواريم کمکي براي تحقق به رسيدن اهداف شما کرده باشيم. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين گزارش کاراموزي را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده کنيد و در صورت تمايل آن را دانلود نماييد.


قسمتي از متن گزارش کاراموزي:

فهرست:
ريشه لغوي موتور حرارتي
تاریخچه
انواع موتورهاي حرارتي
قطعات موتورهای حرارتی
ساختمان موتورهای حرارتی
ساختمان پیستون
مواد ساختمانی
عیب پیستونهای آلومینیومی
قسمت‌های اصلی پیستون
سر یا تاج پیستون
شیارهای رینگ
طرز کار پیستون
ریشه لغوی
ساختمان سرسیلندر
قطعات سرسیلندر
انواع سیستم‌های اشتعال
منبع
ريشه لغوي موتور حرارتي

اين عبارت مرکب است از دو کلمه موتور به معناي بوجود آورنده قدرت و حرارت که بيان کننده نحوه تأمين اين قدرت است که با استفاده از حرارت دادن سوخت ايجاد مي‌شود.

ديد کلي

بشر براي انجام کارهاي روزمره و تأمين رفاه و آسايش خود از منابع قدرت مختلفي در زندگي خود استفاده مي‌کند. اين منابع قدرت که براي انجام کارهاي مختلف مور استفاده قرار مي گيرند عبارتند از :

 قدرت انسان: انسان براي انجام بسياري از کارهاي سبک از توانايي بدن خود استفاده مي‌کند.
حيوانات اهلي: استفاده از حيوانات در کارهايي مثل بارکشي و زراعت از اوايل تمدن بشري تا به حال رواج دارد.
قدرت باد: از قدرت باد جهت حرکت برخي قايقها و يا آسيابهاي بادي و يا توليد برق مي‌توان استفاده کرد.
قدرت آب: در مزارع آسيابهاي آبي قديمي وجود داشته است ليکن کاربرد قدرت آب امروزه به شکل توليد برق است.
قدرت برق: برق منبع قدرتي است که به آساني در دسترس قرار مي‌گيرد. و به منظور ايجاد حرارت ، روشنايي و به کار انداختن دستگاههاي مختلف مي‌توان از آن استفاده کرد.
موتورهاي حرارتي: اين موتورها با سوزاندن مواد سوختي توليد قدرت مي‌کنند و اصول کلي کار اين موتورها بر اساس تشديد حرکت مولکولها به دليل حرارت است.

حتما اين را مي‌دانيد که مواد هنگامي که در معرض حرارت قرار مي‌گيرند. حرکت مولکولهايشان سريعتر مي‌گردد، البته اين حرکت در گازها به شکل جابجايي مولکولها و در جامدات به شکل ارتعاش مولکولها در سر جايشان است. موتورهاي حرارتي هم از اين قاعده استفاده مي‌کنند. ليکن در همه موتورهاي حرارتي يک گاز باعث انتقال حرارت و انرژي مي‌گردد.بدين شکل که در موتورهاي حرارتي يک قطعه متحرک به نام پيستون وجود دارد که در يک محفظه بسته به نام سيلندر حرکت رفت و برگشتي دارد. عامل اين حرکت يک گاز است که يا در داخل خود سيلندر گرم مي‌شود و يا خارج از محفظه سيلندر گرم شده و پس از گرم شدن به داخل سيلندر فرستاده مي شود. اين گاز داغ باعث حرکت پيستون مي‌شود. انرژي اين حرکت بوسيله مولکولهاي پرانرژي گاز داغ تامين مي‌شود.

تاريخچه

در حدود سال 1800 ميلادي فکر پژوهشگران به طرف ساخت موتورهاي احتراق داخلي معطوف گرديد. در طول سالهاي 1800 تا 1860 ميلادي تعدادي موتور ساخته شد که در حقيقت هيچکدام از آنها بطور واقعي موفقيت آميز نبود اما گام‌هاي موثري نيز طي اين سالها برداشته شد. مثل استفاده از تراکم در سيکل موتور و اصلاح سيستم اشتعال سوخت توسط بارنت در سال 1838 م و توليد يک موتور احتراق داخلي در مقياس تجارتي توسط ژان ژوزف لنوآر در سال 1860.


انواع موتورهاي حرارتي

موتورهاي حرارتي خود به دو دسته کلي احتراق داخلي و احتراق خارجي تقسيم مي‌شوند.

موتورهاي احتراق خارجي:
در اين موتورها که عموما موتورهاي بخار ناميده مي‌شوند. از بخار آب به عنوان عامل محرک پيستون استفاده مي‌شود. وجه تسميه آن نيز بدين دليل است که بخار داغ به علت محترق شدن ماده سوختني در خارج از سيلندر موتور ايجاد مي‌شود و توسط يک لوله به محفظه سيلندر منتقل مي‌گردد.
موتورهاي احتراق داخلي:
اين موتورها خود به دو دسته کلي موتورهاي اشتعال جرقه‌اي و ديزل تقسيم مي‌شوند و وجه تسميه آنها اينست که ماده سوختني در داخل محفظه سيلندر محترق مي‌گردد.
موتورهاي اشتعال جرقه‌اي:
در اين موتورها پس از ورود مخلوط سوخت و هوا به داخل سيلندر از يک جرقه براي شعله‌ور ساختن آن استفاده مي‌شود.
موتورهاي ديزل:
در اين موتورها براي محترق ساختن سوخت از حرارت ايجاد شده بواسطه تراکم هوا استفاده مي‌شود.

طرز کار

همانگونه که از نام اين موتورها بر مي‌آيد با استفاده از حرکت ، توليد قدرت مي کنند هرچند که اين موتورها براي توليد حرارت ممکن است از سوختهاي مختلف ، نظير زغال سنگ ، نفت ، بنزين ، گازوئيل و يا گاز استفاده کنند. اما در همه آنها انرژي آزاد شده بواسطه سوختن اين مواد باعث حرکت پيستون و توليد قدرت مي‌گردد. در موتورهاي بخار ابتدا ‌آب را در يک مخزن که بوسيله مواد سوختني حرارت داده مي‌شود به جوش مي‌آورند، سپس اين بخارهاي حاصله از جوشيدن آب بوسيله يک لوله به محفظه سيلندر و بالاتر از پيستون انتقال داده مي‌شوند. انرژي جنبشي مولکولهاي بخار آب باعث حرکت پيستون به سمت پايين مي‌شود پس از رسيدن به پايين سيلندر يک وزنه تعادل و يا ميل ‌لنگ باعث برگشتن پيستون به نقطه بالاي سيلندر مي‌شود و اين چرخه ادامه پيدا مي‌کند.

ساختمان سرسيلندر

سرسيلندر يک قطعه ريخته‌گري شده است که معمولا از جنس چدن يا آلياژهاي آهن ، مس يا آلومينيم ساخته مي‌شود. شکل کلي سرسيلندر متانسب است با شکل سيلندر موتور به نحوي که مي‌بايست تمام قسمت‌هاي آنها بر يکديگر منطبق باشند. (لازم به ذکر است که موتورهاي دوزمانه فاقد سرسيلندر مي‌باشند) سرسيلندر مي‌بايست با قسمت فوقاني سيلندر و سرسيلندر تطابق کامل داشته باشد تا بتواند از نشست گازهاي محبوس در سيلندر يا گاز محترق در اتاقک انفجار جلوگيري کند.

قطعات سرسيلندر

سرسيلندر داراي مجاري متعددي مي‌باشد. برخي از آنها جهت آب و روغن تعبيه شده اند. گروهي ديگر از اين مجاري جهت ورود هوا به داخل اتاقک احتراق تعبيه شده‌اند، که به آنها مانيفولد هوا مي‌گويند. گروه سوم جهت خارج کردن گازهاي ناشي از احتراق از اتاقک احتراق در نظر گرفته شده‌اند که به آنها مانيفولد دود مي‌گويند.سيستم ديگري که بر روي سرسيلندر موتورها نصب مي‌شود ، سيستم سوپاپ‌ها است. که شامل سوپاپ ، ميل سوپاپ ، اسبک‌ها ، فنرها و ديگر تجهيزات مربوطه مي‌باشد. البته محل قرار گيري سوپاپ‌ها در سرسيلندر نيز به شکل متناسب با سوپاپ‌ها از قبل تعبيه شده است و براي آب بندي آنها ، عمليات ماشين کاري بر روي آنها انجام شده است.

اتاقک احتراق

که عمل تراکم مخلوط هوا و سوخت و نيز عمل انفجار اين مخلوط در آنجا صورت مي‌گيرد، نيز در بدنه سرسيلندر تعبيه شده‌ است که از لحاظ شکل و ابعاد داراي گونه‌هاي فراواني است. ناگفته نماند که سرسيلندر در زير يک درپوش محفوظ است.

محصولات مرتبطارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
درباره نگین فایل
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .پشتیبانی واتساپ سایت: 09386294774.
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 87
  •   تعداد محصول: 12,490
  •   بازدید امروز : 18,264
  •   بازدید هفته گذشته: 212,720
  •   بازدید ماه گذشته: 884,093