مبانی نظری وپیشینه تحقیق خوشه های صنعتی، چرخه حیات خوشه و خوشه ها و نوآوری

مبانی نظری وپیشینه تحقیق خوشه های صنعتی ، چرخه حیات خوشه و خوشه ها و نوآوری فصل دوم 31 مروری بر ادبیات موضوع 31 1 - 2 مقدمه 32 2 - 2 خوشه های صنعتی 32 1 - 2 - 2 تعاریف و مفاهیم خوشه 33 2 - 2 - 2 خوشه هاي صنعتی و عناصر تشکیل دهنده آن 38 1 - 2 - 2 - 2 عوامل فضایی و مکانی 41 2 - 2 - 2 - 2 عوامل فرهنگی و اجتماعی 42 3 - 2 - 2 - 2 عوامل سازمانی و اقتصادی 44 4 - 2 - 2 - 2 عوامل سیاستگذاری و نهادی 44 3 - 2 - 2 ویژگی مشترک خوشه ها 45 3 - 2 رهیافت های نظری و تحلیلی توسعه منطقه ای خوشه گرا 46 4 - 2 ویژگی های خوشه های صنعتی اثرگذار بر فرایندیادگیری ، نوآوری و توسعه منطقه ای 48 1 - 4 - 2روابط عمودی وافقی بین بنگاهی 49 2 - 4 - 2 همکاری و رقابت بین بنگاهی 50 3 - 4 - 2 محیط های نهادی 52 4 - 4 - 2 بازار نیروی کار محلی 54 5 - 2 خوشه های صنعتی در کشورهای کمتر توسعه یافته 55 1 - 5 - 2 محیط اجتماعی کشورهای کمتر توسعه یافته 56 6 - 2 چرخه حیات خوشه 58 7 - 2 خوشه ها و نوآوری 60 8 - 2 انواع خوشه های صنعتی 61 1 - 8 - 2 - خوشه اولیه یا نوپا 63 2 - 8 - 2 خوشه های یکپارچه و برقرار 64 3 - 8 - 2 خوشه های بالغ 64 9 - 2 شاخص های توسعه خوشه های صنعتی : 65 1 - 9 - 2 مرور مدل ها و شاخص های مطرح شده 65 2 - 9 - 2 معرفی مولفه های مطرح شده در پژوهش 76 10 - 2 صنایع کوچک و متوسط 79 1 - 10 - 2 تعاریف صنایع کوچک و متوسط 80 2 - 10 - 2 تعاریف صنایع کوچک و متوسط در جهان 81 3 - 10 - 2 نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه صنعتی 84 4 - 10 - 2 برنامه های موفق توسعه صنایع کوچک و متوسط در جهان 86 5 - 10 - 2 عوامل تسریع روند حرکت از صنایع بزرگ به سمت صنایع کوچک 87 1 - 5 - 10 - 2 شدت یافتن رقابت جهانی 88 2 - 5 - 10 - 2 افزایش بی اطمینانی 89 6 - 10 - 2 وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط در ایران 90 7 - 10

ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
درباره نگین فایل
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .پشتیبانی واتساپ سایت: 09386294774.
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 86
  •   تعداد محصول: 12,050
  •   بازدید امروز : 1,185
  •   بازدید هفته گذشته: 191,463
  •   بازدید ماه گذشته: 776,134