برسی رابطه دست برتری با هوش کلامی و هوش زبانی در دختران و پسران

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

استاد راهنما دکتر حسن

موضوع برسی رابطه دست برتری با هوش کلامی و هوش زبانی در دختران و پسران دانشگاه رودهن

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه­ دست برتری با استعداد عددی و استعداد کلامی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدرودهن بود. فرضیه­ی اصلی عبارت بود از اینکه بین دست برتری با استعداد عددی واستعداد کلامی دردانشجویان دانشگاه آزادرودهن رابطه معناداری وجود دارد. آزمودنی­های تحقیق شامل 200 دانشجوی دختر و پسر بود که به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای از بین دانشجویان مشغول به تحصیل درنیمسال اول سال تحصیلی 1395- 1394 انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع علی ـ مقایسه ای بوده، از پرسشنامه دست برتری ادینبورگ و آزمون استعدادعددی وآزمون استعدادکلامی به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون های ضریب همبستگی و آزمون تی مستقل نشان داد که بین دست برتری با استعداد عددی و استعداد کلامی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن رابطه معناداری وجود دارد.

 


ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
درباره نگین فایل
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .پشتیبانی واتساپ سایت: 09210368512.
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 94
  •   تعداد محصول: 18,033
  •   بازدید امروز : 29,810
  •   بازدید هفته گذشته: 239,171
  •   بازدید ماه گذشته: 1,078,742