پرسشنامه تحریف های شناختی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع تحریف های شناختی،
در قالب doc و در 5 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

روش اجرا و نمره گذاری

این پرسشنامه شامل20 سوال 5 گزینهای است که براساس مقیاس لیکرت نمرهگذاری میشود. این پرسشنامه 10بعد را به شرح زیر میسنجد: که به شیوه زیر تقسیمبندی و نمرهگذاری میشود.

جدول 3-1زیرمقیاسها وسواالت مربوط به آنها در پرسشنامه تحریف شناختی

مقیاس        تعداد سواالت    شماره سواالت
همه یا هیچ        2    1-2
تعمیم مبالغه آمیز        2    3-4
فیلتر ذهنی        2    6-5
بی توجهی به امرمثبت        2    7-8
نتیجه گیری شتابزده        2    9-10
درشت بینی-ریزبینی        2    11-14
استدالل احساسی        2    12-13
باید-بهتر        2    16-15
برچسب زدن        2    18-17
شخصی سازی        2    19-20

به هریک از سوالها بسته به پاسخ داده شده از 1تا5 نمره تعلق میگیرد، که در آن گزینه کامال موافقم نمره1، موافقم نمره2،

نظری ندارم نمره3، مخالفم نمره4، کامال مخالفم نمره5 دارند. و تنها سوال شماره یک به صورت معکوس از 5 تا1 نمرهگذاری

میشود. براساس نمرهگذاری هر فردی که نمره بیشتری را کسب کند از تفکر مناسبتری برخوردار است، و هر کس نمره کمتری

را به خود اختصاص دهد از تحریفهای شناختی بیشتری استفاده کرده است)عبداهلل زاده و ساالر،.)1389

 


ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
درباره نگین فایل
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .پشتیبانی واتساپ سایت: 09210368512.
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 97
  •   تعداد محصول: 19,019
  •   بازدید امروز : 25,236
  •   بازدید هفته گذشته: 316,217
  •   بازدید ماه گذشته: 1,148,424