خوردگي در صنعت حفاري چاههاي نفت

پروژه خوردگی در صنعت حفاری چاههای نفت در حجم 97 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست عناوین زیر:


فصل اول

مباني مهندسي خوردگي

مقدمه .........................................................................................................................

تعريف خوردگي ................................................................................................................

انواع خوردگي ..................................................................................................

مكانيزم خوردگي الكترو شيميايي ...................................................................................

سري EMF ...........................................................................................................

رويين شدن ............................................................................................................

خوردگي گالوانيكي ............................................................................................................

خوردگي يكنواخت ...........................................................................................................

خوردگي شياري و حفره ايي .............................................................................................

خوردگي پيل غلظتي ........................................................................................................

خوردگي بين دانه ايي .......................................................................................................

خوردگي تحت تنشي ........................................................................................................

خوردگي سايشي ...........................................................................................................

شكنندگي هيدروژني ......................................................................................................

روشهاي معمول براي اندازه گيري و گزارش سرعت خوردگي .........................................

روش اندازه گيري توسط رينگ كوپنها ..........................................................................

علل خوردگي حين حفاري ..............................................................................................

فاكتورهاي مؤثر در خوردگي ...............................................................................

خوردگي اكسيژني ........................................................................................

پيل خوردگي ...................................................................................................

دي پولاريزاسيون كاتد ......................................................................

فاكتورهاي مؤثر در خوردگي اكسيژني ...................................................................................

تشخيص و اندازه گيري خوردگي اكسيژني .............................................................................

راه درمان خوردگي اكسيژني ....................................................................................

مراحل درمان اكسيژن .......................................................................................

محدوديت مواد جاذب اكسيژن ..............................................................................................

ممانعت كننده هاي كرميتي ...................................................................................................

عوامل بازدارنده خوردگي اكسيژني ........................................................................................

خوردگي ناشي از گاز دي اكسيد كربن( خوردگي شيرين) ......................................................

تعيين مقدار گاز دي اكسيد كربن در گلهاي حفاري ................................................................

راه درمان گاز دي اكسيد كربن ...............................................................................

رسوبات ..................................................................................................................

خوردگي ناشي از گاز هيدروژن سولفوره ( خوردگي ترش) .....................................................

فاكتورهاي مؤثر در خوردگي گاز هيدروژن سولفوره ..............................................................

مسموميت گاز هيدروژن سولفوره ...........................................................................

راه درمان هيدروژن سولفوره ........................................................................................

رابطه حد خستگي ساقه حفاري با سيال حفاري ..................................................................

پيشنهادات عملي براي كاهش شكست در محيط...................................................... H2S

خواص متالورژيكي و شيميايي لوله هاي حفاري ................................................................

باكتريها.....................................................................................................................

فصل دوم

تركيبات سيال حفاري

مقدمه41 ................................................................................................................

گازهاي محلول ....................................................................................................

عناصر كاني ...................................................................................................................

فاز جامد گلهاي حفاري .......................................................................................................

شناسايي مواد شيميايي تشكيل دهنده سيال حفاري .........................................................

خوردگي موضعي ........................................................................................................

مكانيزم خوردگي موضعي .............................................................................................

مبارزه با خوردگي موضعي .........................................................................................

خوردگي سايشي ........................................................................................................

روشهاي مبارزه با خوردگي سايشي .....................................................................................

خوردگي يكنواخت ..................................................................................................

خوردگي تر ...........................................................................................................

آلودگيهاي اتمسفريك ..........................................................................................................

طريقه انتخاب پوشش مناسب ...............................................................................................

روشهاي آماده سازي سطح .........................................................................................

روشهاي رنگ زني ........................................................................................................

رنگزني با بروس ..............................................................................................................

رنگزني با غلتك .........................................................................................................

رنگزني به روش پاشش ...............................................................................................

تضمين كيفيت ...........................................................................................................

مراحل بازرسي ........................................................................................................

ساباندن توسط حلال ..................................................................................................

آزمايش با سمباده ..............................................................................................

آزمايش سختي ....................................................................................................

آزمايش انعطاف پذيري .......................................................................................................

آزمايش مقاومت به ضربه.....................................................................................................

آزمايش هاي سرعتي ................................................................................................

آزمايش سفت شدن ..................................................................................................

آزمايش چسبندگي .....................................................................................................

عيوب رنگ ...............................................................................................................

دستورالعمل رنگ آميزي ...................................................................................................

الزامات رنگ ................................................................................................................

استانداردهاي رنگ آميزي .................................................................................................

سيستم هاي رنگ ..............................................................................................................

فصل سوم

خوردگي و كنترل آن در لوله مغزي سيار

مقدمه..... ........................................................................................................................

خوردگي CT توسط اسيد ....................................................................................................

آزمايشات قبل از عمليات .....................................................................................................

بررسي آزمايشگاهي خوردگي ........................................................................................ CT

بازرسي ……………………………………………………………………………………………………....... CT.

نتيجه گيري ………….....................................................................................................

منابع ..........................................................................................................................

ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
درباره نگین فایل
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .پشتیبانی واتساپ سایت: 09210368512.
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 101
  •   تعداد محصول: 34,282
  •   بازدید امروز : 28,003
  •   بازدید هفته گذشته: 289,162
  •   بازدید ماه گذشته: 870,297