رساله معماری طراحی موزه هنر

دانلود رساله معماری طراحی موزه هنر،
در قالب Word و 218 صفحه و قابل ویرایش.
 
========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سایت نگین فایل کمک به دانشجویان و دانش پژوهان عزیز برای بالا بردن سطح بار علمی آنها می باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

تعریف موزه

ریشه واژه موزه از لغت یونانی«موزین»(Mousein) به معنای مقر زندگی موز(Mouse)الهه هنر و صنایع در اساطیر یونان باستان اقتباس شده است و در زبان انگلیسی تلفظ میوزیم(MUSEUM ) و در زبان فرانسه ( MUSEE)  را به خود گرفته است. در حوالی دهه 1290 تلفظ فرانسه «موزه» به زبان فارسی نیز راه یافت پیشینه آن باز می گردد به سفرهای ناصرالدین شاه قاجار به اروپا و دیدن موزه های آن دیار و تصمیم او به ایجاد مشابه آن در ارگ سلطنتی  تهران و انتخاب نام «موزه» برای آن.
اکنون هزاران موسسه با نام موزه  در سراسر جهان و متجاوز از صد موزه در ایران عهده دار اشاعه جوامع مختلف می باشد. ( نفیسی 1380 :3)
ایکوم شورای بین المللی موزه وابسته به سازمان فرهنگی ، علمی و تربیتی سازمان ملل یونسکو در بند3 و 4 اساسنامه خود که جامعترین تعریف موزه است چنین می گوید: «موسسه ای است دائمی و بدون هدف مادی که درهای آن به روی همگان گشوده شده است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت می کند. هدف موزه ها تحقیق در آثار و شواهد بر جای مانده انسان و محیط زیست او، گردآوری، حفظ و بهره وری معنوی و ایجاد ارتباط بین این آثار بویژه به نمایش گذاردن آنها به منظور بررسی و بهره وری معنوی است ». علاوه بر این ایکوم موارد مشروحه زیر را نیز مشمول تعریف یاد شده تخصصی می داند:
1-‌ موسسات حفظ و نگهداری تالارهای نمایشی که پیوسته بوسیله کتابخانه ها و مراکز بایگانی نگاهداری و تامین می شوند.
2-‌ اماکن و آثار باستانی، طبیعی، مردم شناسی، و تاریخی ای که به علت فعالیت در زمینه های گردآوری، حفظ و نگهداری و نمایش آثار باستانی دارای اهمیت می باشد.
3-‌ موسساتی از قبیل باغهای حیوان شناسی و گیاه شناسی و نمایشگاه جانوران زمین و موجودات آبزی و... که نمایشگر نمونه های موجودات زنده می  باشد.
1-‌ ذخایر طبیعی
2-‌ مراکز علمی و نمایشگاههای فضایی( نفیسی 1380 :4)

فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
فصل اول: مطالعات اولیه
تعریف و تاریخچه پیدایش موزه    2
تعریف موزه    2
تاریخچه موزه در جهان    3
تاریخچه موزه در ایران    6
موزه ایران باستان    9
موزه های باستانشناسی و هنر در ایران    11
طبقه بندی موزه ها    12
موزه های منطقهای  موزه های عمومی، مرکزی و یا ملی منطقهای    12
3-3-1 موزهای تاریخی    14
3-3-1 موزه های هنری    18
3-3-3 موزه های علمی    19
3-4 معماری موزه    20
3-4-1 معماری موزه ها در عصر حاضر    20
3-4-1-1 مجموعه های فرهنگی بزرگ    22
3-4-1-2- گالریهای بزرگ هنر ملی    25
3-4-1-3 موزه های هنر معاصر    27
3-4-1-4 موزه های علوم، فنآوری و صنعت    28
3-4-1-5 موزه های شهری و موزه های تک موضوعی    32
3-4-1-6 گالریها و مراکز هنرهای معاصر    33
3-4-1-6-1 نمایشگاهها    34
3-4-1-7 نتیجه گیری    35
3-4-2 ساختار و عملکرد موزه    35
3-4-2-1 فضای فیزیکی موزه    38
3-4-2-1-1 محل و ساختمان موزه    38
3-4-2-1-2 تالارهای نمایش    40
3-4-2-1-2-1 شیوه نمایش آثار    41
3-4-2-1-2-2 ورودی    42
3-4-2-1-2-3 کنترل نور درتالارهای نمایش    43
3-4-2-1-2-4 دیوارها و کفپوش تالارها    45
3-4-2-1-3 مراکز جنبی موزه    46
3-4-2-1-3-1 کتابخانه    46
3-4-2-1-2  انبار    47
3-4-2-1-3-3  کارگاه    47
3-4-2-1-3-4 آزمایشگاه    47
3-4-2-1-3-5  کافه تریا.    48
3-4-2-1-4 بخش امور اداری، فنی، خدماتی و تاسیساتی    48
3-4-2-4-1 بخش اداری    48
3-4-2-1-4-2 تجهیزات فنی و تاسیسات موزه    49
3-4-2-1-4-2-1 سیستم برق    49
3-4-2-1-4-2-2 سیستم تهویه    50
3-4-2-1-4-2-3 مقابله با سرقت    51
3-4-2-1-4-2-4 مقابله با آتش سوزی    52
3-4-2-1-4-2-5 آسانسور و بالابر    53
3-5 عملکرد موزه    53
3-5-1 نقش و عملکرد اجتماعی موزه    54
3-5-1-1 خدمات اجتماعی موزه    55
3-5-1-2 شناخت میراث و ارزشهای فرهنگی    55
3-5-1-3 شناخت مخاطبان موزه    56
3-5-2 ساختار علمی و مجموعه موزه    57
3-5-3 مرمت و حفاظت آثار    58
3-5-4 ارائه و نمایش آثار    60
3-5-4 نحوه نمایش آثار    61
3-5-4-1 ارائه بر مبنای شناخت زیبایی    61
3-5-4-1-2 ارائه مستند آثار    62
3-5-4-1-3 ارائه اکولوژیکی مجموعه.    62
3-5-4-1-4 نحوه ارائه و نمایش آثار در فضاهای موزه    63
3-5-4-1-2-1 ارائه و نمایش آثار در داخل به صورت آزاد    63
3-5-4-1-2-2 نمایش و ارائه آثار در داخل ویترین    63
3-5-4-1-2-2 نمایش آثار در فضاهای باز و فضاهای سبز موزه:    63
3-5-5-‌ وسایل کمک آموزشی در موزهها    64
3-5-4-2‌ وسایل سمعی و بصری    64
3-5-4-2-‌ سخنرانی همراه با نمایش اسلاید    64
3-5-5-3  بخش مکانیکی نوارهای صوتی گشتها    65
3-5-4-2-‌ نقشه راهنمای سمعی و بصری.    67
3-5-4-3-‌ سیستم همراه.    67
3-5-4-4-‌ برنامه های سمعی و بصری خودکار    69
3-5-4-5‌ نوارهای ویدئویی.    69
3-5-4-6-‌ آرشیو سمعی و بصری.    69
3-5-5-‌ برنامه های کارگاهی و انتشاراتی    70
فصل دوم: مطالعات محیطی
1-2 استان آذربایجان شرقی    76
2- 2پیشینه استان آذربایجان شرقی    77
3-2جغرافیا    77
1-3-2جغرافیای سیاسی    77
نمودار2-1 ارتباط بین استان ها    79
4-2جغرافیای طبیعی    79
1-4-2منطقهٔ ارسباران    79
5- 2  مردم    81
6- 2 زبان    81
7-2  ریشه نام آذربایجان    82
8- 2 صنعت    82
9-2بهشت فسیلی ایران    83
10-2 تقسیمات کشوری    84
11-2 صنایع دستی آذربایجان شرقی    85
1-11-2 قالی بافی    85
2-11-2 در باره فرش تبریز    87
3-11-2هریس    88
4-11-2 گلیم بافی    88
5-11-2 چاپ های سنتی    90
6-11-2 رودوزی ها و بافتنی ها    90
7-11-2 طراحی سنتی و نگارگری    90
12-2-آشنایی با تبریز    91
1-12-2پیشینه تبریز    91
13-2 بررسی کا لبدی شهر تبریز    97
14-2 محورهای شاخص شهر تبریز    97
1-14-1  محورهای شاخص به لحاظ نقش ارتباطی و یا سیمای شهری در تبریز    97
1-14-2  نقاط شاخص شهر تبریز    100
3-14-2 شبکه بندی معابر    101
4-14-2 شبکه ارتباطی پیشنهادی    103
15 – 2 بررسی ویژگی های (فضایی ـ کالبدی) طرح جامع شهر تبریز    105
1 – 15 – 2  عوامل طبیعی موثر بر توسعه کالبدی    108
2 – 15 – 2  عوامل مصنوع موثر بر توسعه کالبدی    108
3 – 15 – 2 ساختمان سازی شهر تبریز    108
4 – 15 – 2 بررسی پیشنهاد مشاور جهت اصلاح ساختار کالبدی شهر تبریز    109
16 – 2 بررسی ویژگی های اقتصادی شهر تبریز    110
1 – 17 – 2 صنعت خانگی    111
18 – 2 بررسیهای جمعیتی شهر تبریز    111
19- 2  بافت قدیم تبریز    112
20 – 2 معروف ترین راسته های بازار تبریز در حال حاضر عبارتند از :    114
1 -20 -2 بازار تبریز    116
2 – 20 -2 مسجد کبود    121
3 -20 -2 موزه آذربایجان    122
الف : باستان شناسی دوران قبل از اسلام    122
ب : باستان شناسی دوران اسلامی    123
ج : سکه ها ، مهرها و سیلندرها    124
فصل سوم : مطالعات اقلیمی
1 – 3 جایگاه شهر تبریز در سطح ملی    126
2 - 3 جایگاه شهر تبریز در سطح منطقه‌ای    127
3 - 3 بررسی ویژگی‌های طبیعی    128
1 - 3 - 3 توپوگرافی، شیبها و گستره‌های شهر    128
2 - 3 - 3   زمین لرزه    129
3 – 3 -  3 زمین شناسی:    129
4 – 3 - 3 گسل‌ها    129
4 -3  شرایط اقلیمی    130
1- 4 – 3 آب و هوا و اقلیم    130
5 - 3 حرارت    130
6 - 3 رطوبت    131
7 - 3 بارش    131
8 - 3  وزش باد    132
9 - 3 فشار هوا    132
10 - 3 تابش نور خورشید    132
11 - 3 نتیجه گیری    133
1 – 11 - 3 جهت استقرار ساختمان    133
2-11-3 تعیین جهت استقرار ساختمان نسبت به تابش آفتاب    133
3- 11-3 تعیین جهت استقرار ساختمان نسبت به وزش باد    134
12 – 3 تقسیمات اقلیمی    136
1 – 12 – 3 تقسیمات اقلیمی در ایران : (پیشنهاد دکتر حسن گنجی)    136
2 – 12 – 3 ویژگی های معماری بومی مناطق سرد    137
1 -  تهویه    138
2 - رنگ نما    139
3 - تاثیرات بافت و تخلخل مصالح    140
5 - جنس مصالح    141
6 - فضاهای پر و خالی    142
7 - ارتفاع ساختمان    142
فصل چهارم :مطالعات معماری
4 -1-تاریخچه مختصر موزه در ایران     145
4-2- تعاریفی از موزه      146
4-3- هویت بخشی موزه ها      147
4-4- انواع موزه:    147
4-4-1-گنجینه ملی ایران      147
4-4-2-گنجینه های منطقه ای      147
4-4-3-گنجینه محلی      147
4-4-4-گنجینه تخصصی      148
4-4-5-گنجینه موضوعی    148
4-4-6-گنجینه پژوهشی    148
4-4-7-گنجینه فراملی     148
4-5-نقش آموزشی موزه ها     148
4-6-نقش موزه در توسعة فرهنگی    149
4-7- نظریات کلی در مورد موزه    149
4-8-خدمات  موزه     155
4-9-گونه بندی موزه    156
4-10-طبقه بندی موزه ها موزه ها    158
4-10-1-موزه تاریخی و باستان شناسی    158
4-10-2-موزه فضای باز    158
4-15-3-موزه های مردم شناسی    159
4-15-4-کاخ موزه ها    159
4-15-5-موزه های هنری    159
4-15-6-موزه علوم و تاریخ طبیعی    160
4-15-7-موزه های محلی یا منطقه ای    160
4-15-8-موزه های سیار     160
4-15-9-پارک موزه ها     160
4-15-10-موزه های نظامی    161
4-11-موازین طراحی موزه    161
4-12-معیارها و مسا ئل طراحی    166
4-13-نور     171
4-14-نور پردازی    172
4-14-1-نور پردازی طبیعی     172
4-14-2-نورپردازی از بالا     173
4-14-3-نور پردازی جانبی     173
فصل پنجم :مطالعات تطبیقی
5-5-موزه ی هنر سامسونگ(سئول)    182
فصل ششم:برنامه فیزیکی
دلایل انتخاب سایت مورد طراحی    191
عرصه موزه و فضاهای مرمتی:    191
عرصه اداری    193
عرصه تحقیق و پژوهش    194
فصل هفتم: تحلیل سایت و نقشه ها


 

ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
درباره نگین فایل
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .پشتیبانی واتساپ سایت: 09210368512.
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 102
  •   تعداد محصول: 34,282
  •   بازدید امروز : 13,763
  •   بازدید هفته گذشته: 285,184
  •   بازدید ماه گذشته: 887,047