دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی سفارت خانه

دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی سفارت خانه
در قالب Word و 222 صفحه و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس میباشد

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

ديپلماسي يكي از عوامل مهم نشان‌دهندة هويت يك حكومت است كه تاريخچه‌اي ديرين و به قدرت تاريخچة شهرها دارد. بناهاي ديپلماتيك و خصوصاً سفارتخانه‌ها نمايندة يك كشور بيگانه در پايتخت يا در شهرهاي مهم كشور ميزبان هستند و زمين آن‌ها خاك كشور بيگانه محسوب مي‌شود و دولت‌ها در امور داخلي آن‌ها دخالت نمي‌كنند.
مهم‌ترين عامل در طراحي چنين فضايي تصويري است كه كشور مهمان مي‌خواهد در كشور ميزبان ارائه كندومهم‌ترين بناي ديپلماتيك سفارتخانه است که اين بخش از سفارت حفاظت شده و دسترسي به آن كنترل شده است. بناي ديپلماتيك ديگر، كنسولگري است كه گاه در ساختمان سفارت و گاه مستقل است. كنسولگري‌ها كه به امور مراجعان بومي و هموطنان خود مي‌پردازند مراجعان بيشتري از سفارتخانه‌ها دارند. خانة سفير در درجة اول محل سكونت و در درجة دوم محل برگزاري ضيافت‌هاي تشريفاتي و جلسات گردهمايي با ديگر سفرا، سياستمداران و شخصيت‌هاي برجستة هر دو كشور مهمان و ميزبان است. در تالیف جدید که از قواعد زبان معماری ایرانی و تلفیق آن با زبان معماری بین المللی صورت گرفته است اجزا و عناصر نیز به مثابه واژگانی در آن بکار رفته است .
ايرانيها از قديم الايام به ساختن باغ‌ها و باغچه در حياطها و دور و بر بناها علاقة خاصي داشته‌اند. شايد خاطرة ميهن اصلي و خاستگاه قوم آريا منشا اين علاقه بوده است.


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
چکیده:    8
تعریف سفارت    9
مقدمه    9
شناخت موضوع    9
تعاریف    9
سفارت    9
کنسولگری    10
سفیر    10
ماموریت دیپلماتیک    10
سفیر و سایر بخش های سفارت    11
بخش سیاسی    11
بخش حقوقی و کنسولی    11
بخش ویزا و انواع آن    11
رواديد ورود    12
رواديد عبور    12
رواديد زيارتى    12
رواديد گردشگری    12
بخش اقتصادی    13
بخش فرهنگی    13
روابط کنسولی به طور کلی    14
وظایف کنسولی    15
سفارت مجازی    17
هدف سفارتخانه مجازی    17
سفارتخانه مجازی؛ دیپلماسی مجازی نیست    19
بررسی تطبیقی مصونیتها و مزایای دیپلماتیک و کنسولی    20
حمایت از اماکن کنسولی    22
تاریخچه    32
اولین سفارتخانه در ایران    32
مبانی دیپلماسی و آداب دیپلماتیک    34
معماري سفارتخانه و همنشيني دو فرهنگ    36
رويکردي ميني ماليستي در فرم و هندسه    37
معماري تمثيلي و ارجاع به خارج از معماري    38
تاریخچه    39
روابط سياسي و ديپلماتيكي ايران و اسپانيا    40
روابط ایران با اسپانیا و پرتغال در عهد صفوی    44
تاسیس سفارت    45
● از شاه اسماعیل اول تا جلوس شاه عباس اول کبیر)    46
● دوره شاه عباس اول    50
جانشینان شاه عباس اول    59
نتیجه گیری    61
روند تاریخی شکل‌گیری اتحادیه اروپایی و اصلاحات ساختاری در آن    70
بخش ششم: روابط جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی    71
روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی    71
روابط اقتصادی ـ تجاری جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی    71
کلیاتی در مورد حقوق دیپلماتیک    72
تعریف حقوق دیپلوماتیک    72
در این تعریف دو ویژگی مشهود است:    72
۱) موضوع حقوق دیپلماتیک، روابط سیاسی خارجی است.    72
۲) روابط سیاسی بین دولتها برقرار میشود.    72
دولت در زبان حقوقی ما به دو معنی خاص و عام به کار میرود.    72
سیاست دارای دو جنبه است:    73
۱) جنبه داخلی    73
۲) جنبه خارجی    73
تاریخچه روابط دیپلماتیک    73
۱)دورهی قدیم تا سال ۱۸۱۵)    73
۲)دورهی کلاسیک از۱۸۱۵ تا جنگ جهانی اول ۱۹۱۸)    73
۳) دورهی دیپلماسی نوین    73
ـ دوری اول: از قدیمترین زمان تا قرن ۱۵    74
ـ دورهی دوم: از قرن ۱۵ تازمان حاضر    74
● شرایط برقراری روابط دیپلماتیک    77
دیپلماسی و تشریفات    77
جایگاه و نقش رئیس تشریفات در وزارت امور خارجه    78
نقش تشریفاتی سفارت    80
تفاوت سفارتخانه و کنسولگری    82
مصونیت دیپلماتیک:    84
انواع مصونیتهای دیپلماتیک    84
به طور کلی مصونیتها دو دستهاند: مصونیت اصلی و تبعی    84
▪ مصونیت از تعرض:    85
الف) مصونیت محل کار مأموریت دیپلماتیک    85
ب) مصونیت نوشتهها و اسناد دیپلماتیک    85
ج)مصونیت شخصی مأمور دیپلماتیک    85
د)مصونیت خانواده دیپلماتیک    85
▪ مصونیت قضایی:    85
مصونیت قضایی در دو قسمت مطالعه میشود:    86
۱) مصونیت قضایی سفارتخانهها    86
۲) مصونیت مأمورین دیپلماتیک    86
مصونیت قضایی متضمن:    86
الف) مصونیت کیفری    86
ب)مصونیت مدنی    86
ج)مصونیت از ادای شهادت    86
د)مصونیت از اقدامات اجرایی است.    86
مبانی نظری معمارى سفارتخانه و مسئله اى به نام هویت ایرانى    86
• مكعبى میان گذشته و امروز    90
نمونه های موردی    92
اندیشه های حاکم بر شکل گیری طرح    92
برنامه طرح    93
سفارت جدید ایران در لندن    95
اقامتگاه و ساختمان آموزشی تاجیکستان    98
تکوین و تحول ایده طرح    99
ویژگی ها و عناصر مفهو می و کارکردی طرح    100
محور آب    101
نگاهي به سفارت ايران در اردن    102
۱-مقدمه    103
۲- برنامه طرح    104
۳-تكوين و تحول طرح    104
۴- انديشه هاي حاكم بر شكل گيري طرح    106
۵- ويژگي عناصر مفهومي طرح    107
ساختمان سفارتخانه های آمریکا    108
بناي سفارت آمريكا در آتن 61-1956:    110
سفارت ایران در آمریکا    112
هرمنوتیک مکعب    113
معماری سفارتخانه ایران در آلبانی    113
معرفى اثر    114
کنسولگری ایران در فرانکفورت آلمان…    115
سفارت ایران در سئول - فرهاد احمدی    130
سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک    132
طراحی جدید سفارت سوئیس    138
• معرفى اثر    143
• معمارى سفارتخانه و مسئله اى به نام هویت ایرانى    144
• مكعبى میان گذشته و امروز    147
برنامه فیزیکی و فضاهای پروژه:    149
کنسولگری    149
اقامتگاه سفیر    149
فضای کار سفیر    149
اتاقهای معاونان    149
فضای منشی و پذیرش    149
درب مراجعین    149
درب تشریفات    150
بخش سیاسی    150
بخش حقوقی و کنسولی    150
بخش ویزا    150
رواديد  صدور    150
رواديد عبور    150
بخش اقتصادی    150
بخش فرهنگی    150
بخش اجتماعی    150
بخش روابط کنسولی و بین الملل    150
آشنایی با کشور مقصد    150
کشور اسپانیا    151
جغرافیای کشور اسپانیا    152
پایتخت    154
ویژگی‌های سیاسی    155
حکومت    155
تاریخ معاصر    156
دفاع    158
آموزش    158
اقتصاد    158
اقلیم و آب و هوا    159
جنگ های داخلی خونین اسپانیا و به قدرت رسیدن فرانکو :    162
خوان کارلوس اول ؛ از بازگشت از تبعید تا رسیدن به تاج و تخت :    163
آغاز حاکمیت سوسیالیست ها با به قدرت رسیدن زاپاترو :    165
ایالات اسپانیا    167
فرهنگ اسپانیا    169
گونه های زبان اسپانیایی    171
واژگان اسپانیایی    171
تاریخ اسپانیا    
اكوتوريسم و جاذبه‌ها
قوانین اسپانیا    
رواديد    
توضيح:    
بهداشت    
هپاتيت A    
انسفاليت (تورم مغزي)    
رفتار    
منابع    

 
پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
درباره نگین فایل
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .پشتیبانی واتساپ سایت:09054820692 .
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 111
  •   تعداد محصول: 34,339
  •   بازدید امروز : 51,208
  •   بازدید هفته گذشته: 387,607
  •   بازدید ماه گذشته: 1,646,678