مطالعات و رساله معماري طراحی مرکز انتقال خون

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی مرکز انتقال خون
در قالب Word و 168 صفحه و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد

========================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط کاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده کرديد و يا مالک پروژه اي بوديد که از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامي فايلهاي موجود در سايت صرفا براي راهنمايي و کمک به دانشجويان و محققين عزيز مي باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهايي کوتاه از متن:

بيان مسئله
هنگاميكه صحبت از بانک خون به ميان ميآيد، از دو زاويه متفاوت با اين موضوع برخورد ميشود:
1: اهداي خون وزندگي بخشي.
2: آزمايشات خوني وبيماريهايي خوني (نظير هموفيلي- تالاسمي و در سالهاي اخير ايدز).
معماري با  هدف کمک به درک ابعاد مختلف زندگي انسانها به جنبه هايي از زندگي که زبان در بيان آن قاصر است شکل ميبخشد و به کونه ای نمادين( با ابراز پاره‌اي از معاني)،  فضاي معنوي را از محيط دنيوی جدا ميكند. اهدا خون به عنوان شايد " خالصترين نمونه" رفتار بشردوستانه در نظر گرفته مي شود. اين آواي نمادين با مضمون «يک هديه بي نام و نشان از جنس زندگي براي يک فرد ناشناس » تاکيدي بيشتر بر همان روح بشردوستانه است كه محيطي خاص را مي‌طلبد .
ساماندهي به فضاهاي اهداي خون به لحاظ اهميت روابط بين بخشهاي تشكيلدهنده آن با مخاطب،  از پيچيدگي و دشواري خاصي برخوردار است ، ارجحيت روابط عملكردي و درماني بدون توجه به مخاطب، در طراحي بانكهاي خون و ديگر نهادهاي مردمي طرحها را به سوي يكنواختي هدايت كرده است .
در واقع ساختمانهاي اهداي خون براي بيان يك محتواي ارزشي در جامعه، به عنوان يك نهاد اجتماعي كه تنها منبع تغذيه ان مردمند، نيازمند توجه خاص به الگوهاي رفتاري  اهدا كننده خون به عنوان مخاطب دارد تا بتواند با قدرت دعوت كنندگي بالا چه از لحاظ فرمي و چه تسهيلات عملكردي و امكانات، فضاهاي پويا و زنده براي نمايش  پديده ذهني اهدا خلق كند.


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
کلیات
بيان مسئله  
لزوم نگرش  
هدف اصلي طرح  
روش تحقیق  
پيشگفتار 

فصل اول:معرفی و اهداف پژوهش،تاریخچه و پیشینه
بخش اول : شناخت خون و انتقال آن
1-1-تعريف خون 
1-2-تركيبات خون 
1-2-1-. فرآورده‌هاي سلولي و پلاسمايي مشتق از خون 
1-3-انتقال خون و سير پيدايش و تكامل آن
1-3-1-پيشينه تاريخي انتقال خون در جهان 
1-3-2-كشف جريان خون 
1-3-3-پيدايش سرنگ  
1-3-4-شروع انتقال خون  
1-3-5-كشف ضد انعقاد = تولد بانكهاي خون 
1-3-6-انتقال خون در ايران 
1-3-7-سالنماي انتقال خون 
بخش دوم : شناخت جايگاه خون در طب سنتي
2-1-تعريف سنت  
2-2-طب سنتي ايراني 
2-3-اصول طب سنتي 
2-4-عناصر چهارگانه 
2-4-1-خاك 
2-4-2-آب 
2-4-3-هوا   
2-4-4-آتش  
2-5-خون در سنت و ادبيات  
2-6-حجامت  
2-6-1-حجامت و تاريخچه آن  
2-6-2-انواع حجامت  
2-6-3-جايگاه حجامت در دنياي اسلام 
2-6-4-جايگاه حجامت در دنياي امروز 
2-6-5-فعاليتهاي موسسه تحقيقات حجامت ايران 
2-6-6-مقايسه حجامت با اهداي خون 
2-7-فصد خون = اهداي خون  
بخش سوم : معرفي بيماريهاي درگير با اهدا و انتقالخون
3-1-شناخت بيماريهاي پر خطر در  اهداي خون
3-1-1-دوره پنجره  و ضرورت آن ازديدگاه طراحي 
3-1-2-سانحه ايدز 
3-1-3-روشهاي تشخيص بيماري ايدز 
3-1-4-راههاي انتقال ويروس 
3-1-5-بيماري ايدز در جهان  
3-1-6-بيماري ايدز در ايران  
3-1-7-درمان و واكسن ايدز  
3-1-8-دعوتي براي پيشگيري 
3-2-شناخت بيماريهاي قابل درمان با اهدا و انتقال خون 
3-2-1-تالاسمي 
3-2-1-1-معرفي بيماري و انواع آن 
3-2-1-2-درمان تالاسمي و لزوم اهدا خون 
3-2-2-هموفيلي  
3-2-2-1-معرفي بيماري و انواع آن 
3-2-2-2-درمان هموفيلي و لزومِ اهدايخون  
بخش چهارم : روشهاي اهداي خون
4-1-اهداي خون كامل 
4-2-اهداي آفرزيس 
4-2-1-آفرزيس چيست 
4-2-2-اصول اهداي آفرزيس 
4-2-3-انواع آفرزيس 
4-1-1-مراحل آفرزيس  
بخش پنجم :فضاهاي آزمايشگاهي و اهداي خون
5-1-انواع آزمايشگاه 
5-2-1-سيرکولاسيون بيمار
5-2-2-سيرکولاسيون نمونه  
5-2-3-سير كولاسيون كادر 
5-2-4-روابط عملكردي 
5-3-عملكردهاي اصلي ازمايشگا ه پزشكي    
5-3-1-معرفي رشته هاي اصلي آزمايشگاه پزشكي 
5-3-2-تقسيم بندي فضايي آزمايشگاههاي پزشكي 
5-4-آزمايشگاه هماتولوژي (خون شناسي) و بانك خون 
5-4-1-بررسي عملكردي ازمايشگاه هماتوژي وبانك خون 
5-4-2-فضاهاي مورد نياز آزمايشگاه هماتولوژي و بانك خون 
5-4-2-1-فضاهاي قسمت هماتولوژي(خون شناسي 
5-4-3-چهارچوب استاندارد ، براي روشهاي آزمايشگاهي 
5-4-2-2-فضاهاي قسمت بانك خون( انتقال خون)
فصل دوم:شناخت بستر طرح(مطلعات جغرافیایی،طبیعی،اجتماعی و اقتصادی)
بررسی ویژگی های جغرافیایی شهر اسلامشهر
3-1 موقعیت جغرافیایی  
3-2 موقعیت نسبی  
3-3 -تاریخچه شهر اسلامشهر  
3-4-اسلامشهر در تقسیمات کشوری  
3-5  ویژگی های طبیعی
3-5-1- زمین شناسی و توپوگرافی اسلامشهر  
3-5-2  اقلیم  
3-5-3 منابع آب  
3-5-4 خاک شناسی  
3-6 بررسی ویژگی های جمعیتی و اجتماعی شهر اسلامشهر 
3-6-1 -جمعیت شهر اسلامشهر
3-6-2- ساختمان سنی و جنسی جمعیت  
  3-6-3  بعد خانوار  
3-6-4  تراکم خانوار در واحد مسکونی  
3-6-5 سواد و آموزش   
3-6-6 مهاجرت   
3-7 وضع فعالیت اقتصادی جمعیت شهر اسلامشهر
3-7-1 اشتغال   
3-8 -ویژگی های کالبدی – فیزیکی شهر اسلامشهر
3-8-1 -روند توسعه فیزیکی شهر اسلامشهر 
3-8-2 -بررسی ساختار و خصوصیات عمده تسهیلات و خدمات رفاهی شهری 
فصل سوم:شناخت و بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجی
بررسي و شناخت بانک‌خون احمدآباد هند
موقعيت و معرفي پروژه  
تاثير فرم  بر جذب مخاطب  
موقعيت و معرفي پروژه  
عملكردهاي بنا
بخش پنجم 
معرفي و شناخت سازمان انتقال خون تبریز 
مطالعات وضع موجود  
بررسي عملكردي فضاها 
بخش اول 
تاسيسات كنترل‌دما، تعويض هوا و تهويه مطبوع 
لزوم توجه به تاسيسات بهداشتي بانك خون  
رطوبت نسبي هوا و تاثير ان  
تصفيه هوا 
فصل چهارم:شناخت و تحلیل برنامه طرح(برنامه فیزیکی،ضوابط واستاندارد ها)
بخش اول
كيفيت مطلوب فضايي با توجه به اصول صحيح توليد
1-1-    اهداف و مقررات 
1-2-    غربالگري اهداكننده  
1-2-1-    مفهوم غربالگري اهدا کننده
1-2-2-    اهداف غربالگري 
1-2-3-    پيامدهاي غربالگري 
1-2-4-    عملكردهاي فضاهاي جمع آوري خون 
1-3-    كيفيت فضاهاي توليد فرآورده ومواد مورد استفاده 
1-3-1-    استانداردها و ملاحظات كلي فضا 
1-3-2-    كيفيت فضايي بخشهاي ذخيره سازي، نگهداري خون 
1-3-3-    ‏ كيفيت فضايي بخش‌هاي آزمايشگاهي 
1-3-4-    نظم  فضايي در جهت كنترل الودگي 
1-3-5-    ترابري و پاركينگ 
1-3-6-    مواد و وسايل 
1-3-7-    فضاي توزيع فرآورده ها 
2-    بخش دوم    
3-    معرفي فضاهاي مركز ملي اهدا و انتقال خون 
4-    تقسيم بندي فضاهاي تشكيل دهنده 
فضاهاي تشكيل دهنده فني 
الف )  فضاهاي عمومي 
1-    فضاهاي اهداكنندگان خون كامل و افرزیش 
1-    ازمايشگاه تشخيص طبي و خون شناسي 
ب )  فضاهاي تشخيصي و توليد 
بخش فراورده‌ها  
2-    كنترل كيفي 
فضاهاي تشكيل دهنده  غير فني
الف )فضاهاي اداري (طبق چارت سازماني شوراي عالي انتقال خون)
1-    اداري كادر و پرسنل 
الف )فضاهاي اداري (طبق چارت سازماني شوراي عالي انتقال خون)
2-    اداري توليد فراورده‌ها و كنترل كيفي 
الف )فضاهاي اداري (طبق چارت سازماني شوراي عالي انتقال خون)
3-    نظارت فني و مالي 
الف )فضاهاي اداري (طبق چارت سازماني شوراي عالي انتقال خون)
4-    روابط عمومي اهداكنندگان 
ب ) فضاهاي اجتماعي
1-    امفي تاتر 
ج ) فضاهاي اموزشي_پژوهشي
1-    كتابخانه 
ج ) فضاهاي اموزشي_پژوهشي
2-    بخش اموزش 
ج ) فضاهاي اموزشي_پژوهشي
3-    بخش پژوهش  
فصل پنجم
مبانی نظری معماری،اصول طراحی و عناصر موثر در طراحی.
مباني طراحي و ايده پروژه
1-1-    تدوين مباني طراحي پروژه 
1-2-تدوين ايده كلي طراحي  
ایده و مبانی نظری طراح 
عوامل موثر در طراحی 
فصل ششم
دیاگرام،لکه گذاری و جانمایی سایت
موقعیت سایت  
عکسهای سایت پلان  
اتووود های اولیه 
فصل هفتم
عکس های ماکت  
نقشه طبقه همکف  
نقشه طبقه اول   
نقشه طبقه تیپ طبقات   
مقطع(A-A)  
مقطع(B-B )
مقطع(C-C 130)
نمای شمالی  
نمای جنوبی  
نمای شرقی  
نمای غربی  پشتيباني: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فايل، نام خريدار و مشکل خود را پيامک و يا در تلگرام عنوان بفرماييد تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاين قادر به دانلود فايل خواهيد بود و همچنين يک نسخه از “لينک دانلود” نيز براي شما ايميل مي شود.

ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
درباره نگین فایل
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .پشتیبانی واتساپ سایت: 09210368512.
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 100
  •   تعداد محصول: 27,828
  •   بازدید امروز : 11,406
  •   بازدید هفته گذشته: 253,574
  •   بازدید ماه گذشته: 1,488,923