مطالعات و رساله معماري طراحی استخر سرپوشیده

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی استخر سرپوشیده
در قالب Word و 224 صفحه و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد

========================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط کاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده کرديد و يا مالک پروژه اي بوديد که از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامي فايلهاي موجود در سايت صرفا براي راهنمايي و کمک به دانشجويان و محققين عزيز مي باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهايي کوتاه از متن:

مقدمه

بطور کلی استخرهای  شنا به دو نوع استخرهای مصنوعی  و یا قسمتی تقسیم بندی  می شوند .
استخرهای مصنوعی معمولاً از مصالحی  چون بتن مسلح، فولاد آلومینیوم ، فایبر گلاس با جداره وینیلی ساخته می شوند و به صورت های استخرهای گردش مجدد ، استخرهای پر خالی  و استخرهای جاری طراحی  می شوند .
این استخرها به استخرهای سرپوشیده  سر باز تقسیم می شوند ، که هر کدام از این دو فصل های بعد کتاب حاضر به تفصیل مورد بررسی خواهند گرفت .

   استخرهای  مصنوعی
  استخرهای گردش مجدد

آب این استخرها توسط پمپی از آن خارج شده و سپس از فیلتری عبور داده  می شود . آنگاه با اضافه شدن کلر دوبار استخر باز گردانده می شود .
مقدار ابی که در اثر تبخیر و شستشو و پاشیده شدن به اطراف و شستشوی فیلتر از دست رفته است با افزودن آب تازه  جبران می گردد .
این استخرها ، پاسخگوی بیشترین تقاضاهای شناگران بوده و مقدار هدر رفتن آب در آنها در حداقل مقدار ممکن است زیرا که آب فیلتر شده ی استخر دوباره مورد استفاده قرار می گیرد . ضمناً در میزان سوخت برای گرم کردن آب نیز صرفه جوئی می شود .


فهرست مطالب به صورت زیر میباشد:
انواع استخرهای شنا و نوع کاربری
مقدمه
1.1    استخرهای  مصنوعی
1.1.1    استخرهای گردش مجدد
2.1.1 استخرهای پروخالی
 2.1 استخرهای قسمتی مصنوعی
3.1 انواع استخر از نظر استقرار
الف : استخرهای روی زمین
ب : استخرهای بالای زمین
پ ـ استخرهای درون زمین
4.1 استخرهای شنا بر حسب شیوه تصفیه آب
الف . خزینه (  FILL- and- DRAW)
ب ـ استخر  با جریان آب گذرا (FLOW- TROUGH)
پ ـ استخر با جریان آب در گردش (RECRCULATING)
ویژگی ها و مشخصات انواع استخرها
ب : شنای تفریحی
پ: شنای حرفه ای ومسابقات
فصل دوم: مبانی طراحی استخرها
مقدمه
1.1    اصول کلی طرح ریزی
نمونه استخرهای ( حمام گیری ) در هانورلنیدن آلمان دارای :
2.2 مبانی طراحی   وساخت یک  مجموعه  استخر
1.1    اصول کلی طرح ریزی
نمونه استخرهای ( حمام گیری ) در هانورلنیدن آلمان دارای :
2.2 مبانی طراحی   وساخت یک  مجموعه  استخر
سرانه استخر به ازاء عمق استخر
اندازه و ساختمان معمول استخر
فصل سوم: استخرهای شنا و سونا و جکوزی
از نظر ساختمان ، ابعاد ، ظرفیت ، شکل  هندسی و ملزومات جنبی
2.3 متعلقات جنبی استخرها
1.2.3 حمام های بخار
2.2.3  حمام تن شوئی
ابعاد حمام :
3.2.3 تخته پرش یا شیرجه ( انواع و ابعاد )
4.2.3 سکوهای شیرجه
5.2.3 امکانات شیرجه
6.2.3 رختکن
جایگاه ها
3.3 اشکال ، ابعاد ، اندازه ها و جزئیات مختلف استخرها
1.3.3 استخر موج دار
5.3 استخرهای روباز
1.5.3 استخرهای روباز شنا
محل های  فرعی:
6.3 استخرهای روباز / سرپوشیده
1.6.3 استخرهای شنای خصوصی
2.6.3 ساختار استخرهای سرپوشیده
3.6.3 استخرهای شنای ویلایی
7.3 سونا و جکوزی
سودمند ی های حمام سونا
آثار روانی حمام سونا
هدف از انجام حمام سونا
سونا
 1.7.3 نحوه استحمام
ساختار
3.7.3  سونای بخار کوره ای
4.7.3 سونای بخار کوره ای
4.7.3 شکل های مختلف انواع سون
5.7.3 مراحل استفاده سونا
فصل چهارم  :خصوصیات آب
مقدمه :
1.1.4ـ  دمای آب
2.1.4 ـ رنگ
3.1.4 طعم
4.1.4  بو
5.1.4  سختی آب
ادامه سختی :
6.1.4ـ مجموع املاح جامد محلول (   total  dissolved  solids) TDS
7.1.4  (Biological  oxygen  demand)BOD
8.1.4COD
9.1.4  سایر موارد
•    اکسیژن
فلوئور
•    رادیو اکتیو
10.1.4 آفت  کش ها
11.1.4  فلوئور
12.1.4  نیترات ها
13.1.4 نیتریت ها
14.1.4 ترکیبات حلقوی چند هسته ای
15.1.4 سایر ترکیبات شیمیایی
2.4 ناخالصی ها یموجود در آب
1.2.4  مواد معلق
3.4 سیستم  اسمز معکوس (R.O)Reverse Osmosis
اسمزمعکوس
2.3.4  تئوری اسمز معکوس
2.3.4  تئوری اسمز معکوس
3.34 قطعات اصلی واحد اسمز معکوس
4.3.4  پیش تصفیه   R.O
5.3.4 طراحی اسمز معکوس
  4.4 میکروارگانیسم ها
1.4.04 اشعه U.V
2.4.4 ازن دهی
3.4.4 کلر زنی
4.4.4  جوشاندن آب
5.4.4  تصفیه ی آب
1.4.4    شبکه های آشغال گیر
7.4.4  ته نشین کردن مواد  خارجی
1.  بدون مواد شیمیایی :
2.  با استفاده از مواد شیمیایی ( مواد منعقد کننده ) :
توجه :
8.4.4 صافی ها
1. صافی های ته نشین تند و کند :
2. صافی های تحت فشار :
9.4.4 هوادهی
10.4.4  گندزدایی آب
11.4.4 گرفتن سختی
1.    در مصارف بهداشتی :
2.    مصارف صنعتی :
روش های سختی گیری آب :
سختی گیری مغناطیسی :
5.4 روش تعویض  یونی با استفده از رزین ها ( زئولیت ها ) :
سیستم های تعویض یونی (ION  EXCHANGERS)
احیاء رزین :
1.5.4سختی گیر ( Softener )
1.5.4    تبادل کننده های با بستر مختلط ( Mixed  Bed)
3.5.4 محاسبات و انتخاب سختی گیر
انتخاب سختی گیرها
فصل پنجم: تأسیسات مکانیکی استخرها و سونا و جکوزی
مقدمه
1.5شرایط طراحی  برای استخرها از نظر ASHRAE
2.5 طراحی و محاسبه بار نهان استخرها
بارنهان هوای  خارج
1.5    انواع رطوبت گیری
رطوبت گیر استخرهای خانگی :
1.5    گرمایش هوای استخر
1.4.5 کیفیت هوای داخل استخر
5.5  تهویه استخر با هوای خارج
1.5.5 تخلیه هوا
1.5    نرخ تعویض هوا
که در این رابطه ها :
7.5 هوارسان
1.7.5  جلوگیری از تقطیر روی سطوح سرد مانند پنجره ها
8.5 توزیع هوا در استخر
9.5 طراحی کانال
1.9.5 طراحی کانال رفت
1.9.5    کانال برگشت
10.5  تعمیر و نگهداری سیستم های تهویه مطبوع استخر
1.10.5  عیب یابی سیستم تهویه ی مطبوع  استخرها
11.5 جمع بندی کلی
فصل ششم:توضیحات کاربردی
مقدمه

1.6 روش های سالم سازی اب و نگهداری و اداره ی استخرهای شنا
1.1.6 انتقال بیماری ها توسط استخر شنا
1.1.6    تنظیم PH آب استخر
3.1.6   کنترل جلبک ها در استخرهای شنا
1.1.6    کیفیت بهداشتی  اب استخر
5.1.6    گندزدائی آب استخر
6.1.6   نمونه برداری از آب استخر
7.1.6 سیستم های پیشرفته تصفیه و  گندزدایی آب در استخرهای شنا
8.1.6  مزایایی استفاده از ازن در استخرهای شنا
1.5    تصفیه آب صنعتی
1.2.6 سیستم اسمز معکوس  (آب شیرکن)
2.2.6 اساس  کار اسمز معکوس
1.6    تزریق ازن
1.3.6   ازن (Ozon)
فواید و مزایای استفاده از ازن
1.6    سختی گیر
1.4.6  سختی گیر رزینی
5.6 فیلتر ها
1.5.6 صافی  شنی  تحت فشار FILTERSAND
دستگاه  سختی گیر رزینی
فیلتر شنی:
606  تصفیه ی آب و فاضلاب
 706  توضیحات استخر
1.7.6 سیستم  روکشهای جمع شوی استخر
سیستم سقف متحرک استخر
2.7.6 مزایای سیستم پوشش های جمع شوی  استخر
3.7.6 مشخصلت سیستم پوشش های  جمع شوی استخر
فصل هفتم: تأسیسات برقی استخرها، سونا  و جکوزی
مقدمه
1.7  حئداقل فواصل مورد نیاز برای استخرهای سرباز
1.1.7 استخرهای سرباز
1.1.6    استخرهای سرپوشیده
1.5    تأسیسات روشنایی داخل کاسه استخر
1.2.7 تأسیسات روشنایی با کاسه مرطوب
1.7    توزیع  برق در استخر
تابلو برق
2.3.7 روش های سم کشی تابلو برق استخرها
3.3.7 اتصال زمین تجهیزات
1.7    اتصال زمین ، همبندکردن و محافظ عیب اتصال زمین
1.4.7  همبند کردن
همبند کردن اجزای فلزی سازه ی استخر
2.4.7 شبکه همبندی مشترک
1.7    استخرهای پرتابل  و موقت
6.7دیگر تجهیزات الکتریکی استخرها
1.6.7   گرمکن  های الکتریکی
پریز برق معمولی متصل به یک پریز GFCI
2.6.7 روکش  های الکتریکی استخر
7.7 تأسیسات الکتریکی جکوزی ها
1.7.7 کلید اضطراری
2.7.7 روش سیم کشی
3.7.7 پریزهای برق
1.7.7    حداقل فواصل مجاز
1.7.7    اتصال زمین و همبند کردن اجزا
8.7 درجه حفاظت استخرها
9.7 تأمین  روشنایی استخرها
1.9.7 مبانی مرتبط با محاسبات روشنایی
1.9.5    روشنایی در استخرهای سرپوشیده ی خانگی
انتخاب تأسیسات روشنایی
10.7 حجم گردش آب استخر
1.10.7   محاسبه حجم آب  استخر
استخر مربع یا مستطیل :
سطح کاسه ای استخرها به صورت سرانگشتی :
فصل هشتم : اطلاعات کلی جهت مفاهیم و کاربرد سیستم های طراحی استخر ها  از نظر استاندارد های ASHRAE
1.8 تهویه در ورزشگاه ها
1.5    تهویه در مراکز نمایشی و رسمی
1.8    کاربردی بودن سیستم
1.7    کاربردی بودن سیستم های توزیع  هوای مناسب و تهویه ی آن
1.7    محل  های  شنا
1.5.8 کنترل زیست محیطی
2.5.8   کنترل رطوبت
3.5.8 بخار شدن
4.5.8 شرایط  تهویه
5.5.8  نسبت های تحویل هوا
1.8    طراحی استخرهای شنا
1.6.8 مفاهیم طرح
2.6.8 کاربردی بودن سیستم
3.6.8 ملاک طراحی
4.6.8 نوع سیستم توزیع هوا
7.8  تجهیزات لازم در استخر
8.8 سیستم گردش آب
1.8.8 پمپ ها
9.8 ملاحضات ساختاری
10.8 شرایط هوای محیط استخر
1.9 ظرفیت لوله ها
2.9 مثالی  برای مشخصات تجهیزات مورد نیاز یک استخر ، سونا و جکوزی خانگی
الف : دستگاه  ها و لوازم مورد نیاز جهت استخر
ب : دستگاه ها و لوازم  مورد نیاز جهت جکوزی  خانگی
ج : دستگاه ها و لوازم مورد نیاز به منظور  یک سونای بخاری خانگی
د: دستگاه ها و لوازم تأسیسات برقی یک پروژ ه ی  استخر ، سونا و جکوزی خانگی
ه : عملیات اجرایی ساختمان  یک پروژه استخر فرضی خانگی
منابع و مراجع:
پشتيباني: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فايل، نام خريدار و مشکل خود را پيامک و يا در تلگرام عنوان بفرماييد تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاين قادر به دانلود فايل خواهيد بود و همچنين يک نسخه از “لينک دانلود” نيز براي شما ايميل مي شود.

ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
درباره نگین فایل
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .پشتیبانی واتساپ سایت: 09210368512.
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 100
  •   تعداد محصول: 27,828
  •   بازدید امروز : 11,418
  •   بازدید هفته گذشته: 253,586
  •   بازدید ماه گذشته: 1,488,935