پرسشنامه ابزار وجود برای جوانان (ASA)

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع ابزار وجود برای جوانان (ASA)،
در قالب doc و در 11 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

معرفی پرسشنامه و کاربرد آن
این پرسشنامه دارای 33 سوال می باشد که طی آن  آزمودنی به یکی از سه گزینه، یعنی رفتار مبتنی بر ابزار وج.ود، غیر ابزار وجود و پرخاشگری است. پاسخ می گوید. این پرسشنامه توسط دانگ یولی لی، ارنست تی، هالبرگ، الن جی سلمون و ریچارد الف هاس، ساخته شده است.
روش نمره گذاری پرسشنامه
روش نمره گذاری این پرسشنامه به این ترتیب است که یکی از سه پاسخ به عنوان پاسخ مناسب ( ابزار وجودی) در نظر گرفته شده است. و به آن نمره 1 داده می شود و به بقیه پاسخها نمره صفر تعلق می گیرد. به این  معنی که، برای سوالهای 31،32،28،29،20،21، 23، 26، 10، و 14 به پاسخ ( الف)؛ برای سوالهای 1،7، 9، 12، 15، 30، 33، 25، 27، 18، 19 و 22 به پاسخ (ب) و برای سوالهای 3، 4، 5، 8، 11، 13، 16، 17، و 24 به پاسخ (ج) یک نمره تعلق می گیرد. در نهایت، مجموع نمرات حاصل، معرف نمره کل آژمودنی می باشد.
اعتبار و روایی پرسشنامه
لی و همکاران اعتبار پرسشنامه، ابزار وجود را در بررسی که انجام داده اند، در حد متوسط اعلام نموده اند اعتبار به دست امده توسط آنها پس از چهار هفته از روش بازآزمون 84/0 گزارش گردید. رمضانی (1377) به منظور سنجش اعتبار ابزار وجود، پرسشنامه مزبور را به طور همزمان با مقیاس اختلالات رفتاری وودورث (wcos)، به کار برد. به جز حیطه گوشه گیری، سایر حیطه  های پرسشنامه با مقیاس ASAدر سطح 5/0 همبستگی معنی داری داشتند. به منظور تعیین اعتبار  پرسشنامه ابزار وجودی برای نوجوانان، در این پژوهش از مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت استفاده کردید. ضریب همبستگی بین این پرسشنامه و مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت 16/0=r به دست آمده، که در سطح آلفای 1/0 معنی دار بود و ضریب اعتبار یا باز آزمایی این پرسشنامه نیز 78/0 بود. همچنین ضریب آلفای به دست آمده، 63/0 محاسبه گردید.

پرسشنامه ابزار وجودی برای جوانان asa
در این چند صفحه به موقعیتهایی بر می خوریم که ممکن است در گذشته با ان مواجه شده یا نشده باشید. می خواهیم بدانیم معمولا در هر موقعیت چه می کنید. لطفا دور پاسخی که در آن موقعیت انجام می دهید، دایره بکشید
 


ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
درباره نگین فایل
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .پشتیبانی واتساپ سایت:09054820692 .
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 111
  •   تعداد محصول: 34,352
  •   بازدید امروز : 17,142
  •   بازدید هفته گذشته: 341,347
  •   بازدید ماه گذشته: 1,619,171