بهره برداری و کنترل کورها

-1مقدمه2- 2-1دسته بندی کورهها به لحاظ آرایش مشعل ها3Top Fire کورههای1-2-1-
3
Side Fire کورههای1- - 2-2
3
Bottom Fire کورههای1- - 3-2
4
- 3-1تقسیم بندی کوره ها بر اساس نوع 4 Draft
natural draft کورههای1-3-1-
4
1- - 2-3کورهها با مکش طبیعی و هوای احتراق اجباری 4
- 3-3-1کوره با مکش اجباری و هوای احتراق طبیعی 5
- 4-3-1کوره با مکش با مکش اجباری و هوای احتراق اجباری )5 (balance Draft
- 4-1دستهبندی کورهها بر مبنای هدف عملیاتی آن
5
- 1-4-1کورههای تولید مدیای حرارتی
5
Lean Oil - کورههای1-1-4-1
7
- 2-1-4-1کورههای حرارتی روغن
7
- 3-1-4-1کورههای آروماتیک
MTBE کوره4-1-4-1-78

-1-4-1کوره استریپر8- 2-4-1کورههای بخارسازی9- 1-2-4-1کوره بخار سازی سیکل ترکیبی91- -4- 2-2بویلر
10
- 3-4-1کورههای خشک کن13- 4-4-1کورههای فرایندی13- 1- 1-4-4کورههای کراکر13- 2-4-4-1کورههای کاتالیستی16خودآزمایی( 24
فصل دوم: کوره و متعلقات آن
25
- 1-2ساختمان کوره
26
- 1-1-2بدنه کوره
26
- 2-1-2مسیر تزریق هوا27- 3-1-2مسیر مکش دود27- 4-1-2نگهدارنده های تیوب28- 5-1-2مشعلها

و

...


 


ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
درباره نگین فایل
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .پشتیبانی واتساپ سایت:09054820692 .
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 122
  •   تعداد محصول: 37,315
  •   بازدید امروز : 5,731
  •   بازدید هفته گذشته: 180,777
  •   بازدید ماه گذشته: 409,111